www.nate.com 全球综合排名第1036

 • 网站名称:Nate.com
 • 网站站长: 未知
 • 电子信箱:未知
 • 下期排名:1,036
 • 收录日期:28-Oct-1996
 • 所属国家:KO
 • 编码方式:未知
 • 访问速度:735 Ms
 • 成人内容:NO
 • 反向链接:2191
 • 联系电话:未知
 • 所属目录:이동통신/SK 텔레콤
 • 详细地址:未知
 • 网站简介:SKT의 유·무선 종합 포털
 • 热门推荐: 网站排行榜 SEO综合查询 综合权重查询

排名查询结果

 • 当日排名:871
 • 变化趋势:97
 • 一周平均排名:858
 • 排名变化趋势:59
 • 一月平均排名:877
 • 排名变化趋势:143
 • 三月平均排名:1,036
 • 排名变化趋势:334

子站点被访问比例/人均页面浏览量

被访问网址 [13个]
 • news.nate.com
 • 网站访问:39.06%
 • 页面访问:68.22%
 • 人均页面浏览:16
 • nate.com
 • 网站访问:68.37%
 • 页面访问:9.47%
 • 人均页面浏览:1.3
 • pann.nate.com
 • 网站访问:15.02%
 • 页面访问:7.73%
 • 人均页面浏览:4.7
 • br.nate.com
 • 网站访问:30.63%
 • 页面访问:7.26%
 • 人均页面浏览:2.2
 • mail3.nate.com
 • 网站访问:27.14%
 • 页面访问:4.74%
 • 人均页面浏览:1.6
 • xo.nate.com
 • 网站访问:9.60%
 • 页面访问:1.10%
 • 人均页面浏览:1.0
 • member.nate.com
 • 网站访问:3.33%
 • 页面访问:0.39%
 • 人均页面浏览:1.1
 • mail.nate.com
 • 网站访问:2.81%
 • 页面访问:0.31%
 • 人均页面浏览:1.0
 • nateon.nate.com
 • 网站访问:0.91%
 • 页面访问:0.13%
 • 人均页面浏览:1
 • nateonweb.nate.com
 • 网站访问:0.64%
 • 页面访问:0.11%
 • 人均页面浏览:2
 • nateonevent.nate.com
 • 网站访问:0.89%
 • 页面访问:0.10%
 • 人均页面浏览:1
 • teamroom.nate.com
 • 网站访问:0.65%
 • 页面访问:0.09%
 • 人均页面浏览:1
 • OTHER
 • 网站访问:0
 • 页面访问:0.36%
 • 人均页面浏览:0

排名走势图

 如果看不到图片,请单击右键选择 [显示图片]

搜索流量占比