www.globo.com 全球综合排名第165

 • 网站名称:Globo
 • 网站站长: 未知
 • 电子信箱:未知
 • 下期排名:165
 • 收录日期:21-Dec-1998
 • 所属国家:PT
 • 编码方式:UTF-8
 • 访问速度:2560 Ms
 • 成人内容:NO
 • 反向链接:28425
 • 联系电话:未知
 • 所属目录:Internet/Portais
 • 详细地址:未知
 • 网站简介:Portal de conteúdo da Rede Globo de televisão. Notícias, programação e detalhes dos bastidores da emissora.
 • 热门推荐: 网站排行榜 SEO综合查询 综合权重查询

排名查询结果

 • 当日排名:250
 • 变化趋势:5
 • 一周平均排名:221
 • 排名变化趋势:--
 • 一月平均排名:208
 • 排名变化趋势:50
 • 三月平均排名:165
 • 排名变化趋势:52

子站点被访问比例/人均页面浏览量

被访问网址 [40个]
 • globoesporte.globo.com
 • 网站访问:30.66%
 • 页面访问:28.00%
 • 人均页面浏览:2.5
 • g1.globo.com
 • 网站访问:31.19%
 • 页面访问:19.61%
 • 人均页面浏览:1.8
 • globo.com
 • 网站访问:38.35%
 • 页面访问:13.83%
 • 人均页面浏览:1.0
 • gshow.globo.com
 • 网站访问:7.02%
 • 页面访问:4.88%
 • 人均页面浏览:1.9
 • oglobo.globo.com
 • 网站访问:8.92%
 • 页面访问:4.21%
 • 人均页面浏览:1.3
 • globoplay.globo.com
 • 网站访问:8.12%
 • 页面访问:4.01%
 • 人均页面浏览:1.4
 • extra.globo.com
 • 网站访问:6.13%
 • 页面访问:3.45%
 • 人均页面浏览:1.6
 • cartolafc.globo.com
 • 网站访问:5.68%
 • 页面访问:3.37%
 • 人均页面浏览:1.6
 • login.globo.com
 • 网站访问:5.17%
 • 页面访问:3.36%
 • 人均页面浏览:1.8
 • revistaquem.globo.com
 • 网站访问:5.31%
 • 页面访问:2.78%
 • 人均页面浏览:1.5
 • produtos.globo.com
 • 网站访问:1.18%
 • 页面访问:1.88%
 • 人均页面浏览:4.4
 • valor.globo.com
 • 网站访问:1.76%
 • 页面访问:1.22%
 • 人均页面浏览:1.9
 • revistamarieclaire.globo.com
 • 网站访问:2.08%
 • 页面访问:0.90%
 • 人均页面浏览:1.2
 • revistamonet.globo.com
 • 网站访问:1.80%
 • 页面访问:0.78%
 • 人均页面浏览:1.2
 • mail.globo.com
 • 网站访问:1.47%
 • 页面访问:0.53%
 • 人均页面浏览:1.0
 • revistaglamour.globo.com
 • 网站访问:1.11%
 • 页面访问:0.48%
 • 人均页面浏览:1.2
 • vogue.globo.com
 • 网站访问:1.10%
 • 页面访问:0.47%
 • 人均页面浏览:1.2
 • epoca.globo.com
 • 网站访问:1.17%
 • 页面访问:0.45%
 • 人均页面浏览:1.1
 • redeglobo.globo.com
 • 网站访问:1.01%
 • 页面访问:0.44%
 • 人均页面浏览:1.2
 • epocanegocios.globo.com
 • 网站访问:0.90%
 • 页面访问:0.38%
 • 人均页面浏览:1
 • sales.globo.com
 • 网站访问:1.04%
 • 页面访问:0.37%
 • 人均页面浏览:1.0
 • revistapegn.globo.com
 • 网站访问:0.96%
 • 页面访问:0.37%
 • 人均页面浏览:1
 • globosatplay.globo.com
 • 网站访问:0.60%
 • 页面访问:0.37%
 • 人均页面浏览:1.7
 • anamariabraga.globo.com
 • 网站访问:0.86%
 • 页面访问:0.32%
 • 人均页面浏览:1
 • revistacrescer.globo.com
 • 网站访问:0.71%
 • 页面访问:0.31%
 • 人均页面浏览:1
 • gq.globo.com
 • 网站访问:0.86%
 • 页面访问:0.31%
 • 人均页面浏览:1
 • revistacasaejardim.globo.com
 • 网站访问:0.67%
 • 页面访问:0.30%
 • 人均页面浏览:1
 • revistagalileu.globo.com
 • 网站访问:0.80%
 • 页面访问:0.30%
 • 人均页面浏览:1.0
 • assine.globo.com
 • 网站访问:0.75%
 • 页面访问:0.27%
 • 人均页面浏览:1
 • educacao.globo.com
 • 网站访问:0.65%
 • 页面访问:0.25%
 • 人均页面浏览:1.1
 • revistaautoesporte.globo.com
 • 网站访问:0.58%
 • 页面访问:0.23%
 • 人均页面浏览:1.1
 • casavogue.globo.com
 • 网站访问:0.51%
 • 页面访问:0.19%
 • 人均页面浏览:1.0
 • valorinveste.globo.com
 • 网站访问:0.50%
 • 页面访问:0.18%
 • 人均页面浏览:1
 • gazetaweb.globo.com
 • 网站访问:0.31%
 • 页面访问:0.16%
 • 人均页面浏览:1
 • minhaconta.globo.com
 • 网站访问:0.27%
 • 页面访问:0.16%
 • 人均页面浏览:2
 • revistagloborural.globo.com
 • 网站访问:0.35%
 • 页面访问:0.13%
 • 人均页面浏览:1
 • globoradio.globo.com
 • 网站访问:0.12%
 • 页面访问:0.08%
 • 人均页面浏览:2
 • multishow.globo.com
 • 网站访问:0.07%
 • 页面访问:0.07%
 • 人均页面浏览:3
 • ego.globo.com
 • 网站访问:0.11%
 • 页面访问:0.06%
 • 人均页面浏览:2
 • OTHER
 • 网站访问:0
 • 页面访问:0.53%
 • 人均页面浏览:0

排名走势图

 如果看不到图片,请单击右键选择 [显示图片]

搜索流量占比